Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2015

szukajacsiebie
szukajacsiebie
5993 4aa7 390
Reposted fromcavovo cavovo vialaluna laluna
szukajacsiebie
- Poszłam dziś na 50 twarzy Greya. Książka jest lepsza.
- Jaka książka?
- Każda.
— demotywatory.pl
Reposted byzouza zouza
szukajacsiebie
1826 ffbf 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viablondi blondi
szukajacsiebie
Reposted frommayamar mayamar viablondi blondi
szukajacsiebie
W tej chwili czuję całkowitą pustkę. Znasz to, prawda? Najchętniej rzuciłabym to wszystko i dokądś wyjechała.
— "Śmiertelna dawka"
Reposted bysoulbreakerUnrealUnrealityallyouneedissoupsoulbreakerlifelesssectum-sempranot-good-enough
szukajacsiebie
6262 d70e 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viablondi blondi
szukajacsiebie
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viablondi blondi
szukajacsiebie
7364 c4d5 390
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viablondi blondi
szukajacsiebie
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromnataa nataa viablondi blondi
szukajacsiebie
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viablondi blondi
6172 72d5 390
szukajacsiebie
Jeśli mar­twisz się o ko­goś, kto za­dał Ci ból - kochasz go. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viablondi blondi
szukajacsiebie
0012 545f
Reposted fromlegilimencja legilimencja viablondi blondi
szukajacsiebie
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viablondi blondi

February 18 2015

szukajacsiebie
6860 8f73 390
Sad but true.
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
szukajacsiebie
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
— demotywatory
szukajacsiebie
Pierwsza miłość jest dobra, póki trwa. Mnie interesuje ostatnia.
— Granice namiętności
szukajacsiebie
1773 0edc 390
Reposted fromwhoknows whoknows viaklaud klaud
szukajacsiebie
niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl